Du er vår viktigste samarbeidspartner

Samarbeidet mellom foreldre og ansatte har mye å si for hvordan barnet opplever hverdagen i barnehagen.

Vi ønsker et åpent og godt samarbeid mellom hjemmet og barnehagen. Vær bevisst på at når vi samarbeider godt, påvirker det ditt barns trivsel i barnehagen. Når barnet ditt opplever at vi har en åpen, tillitsfull og fri kommunikasjon, vil det slappe av og slippe å bruke egne krefter på å bekymre seg over det som skjer.

I Lykkeliten naturbarnehage har vi tro på den daglige kontakten som skjer ved overlevering på morgenen, og hentesituasjoner når dagen er over.

Symbol brukt i profilen: Tre. Lykkeliten naturbarnehage i Nannestad - Den lille men gode barnehagen!
Emsempel på månedsplan i Bjerketun barnehage i Nannestad
Eksempel på månedsplan i barnehagen

Årsplan, månedsplan og andre nødvendige skriv deles ut i barnehagen etter årshjulet vårt.

Alle foreldre og foresatte oppmuntres til å melde seg inn i vår lukkede gruppe på facebook, hvor vi jevnlig oppdaterer fra små og store hendelser i løpet av dagen, uka og måneden.

Her legger vi ut årshjul, månedsplaner og  Ole Brum posten (en regelmessig oppdatering fra den seneste måneden i barnehagen), samt andre skriv som er nødvendig å holde seg oppdatert på, i tillegg til å dele de ut i barnas postmapper i barnehagen.

Ikon brukt i profil: kuleramme. Lykkeliten naturbarnehage i Nannestad - Den lille men gode barnehagen!

Åpningstider
Man-fre kl. 07.00-17.00

Jul: lille julaften stenger barnehagen kl. 12.00. Stengt i romjulen.
Påske: onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12.00
Sommer: stengt fire uker i juli
Planlegginsdager: vi har 1 planleggingsdag i løpet av barnehageåret.

Praktisk informasjon

Utedag

Vi har utedag hver torsdag. Da skal alle ha med sekk med mat, drikke og skiftetøy. Noen ganger vil vi dele barnegruppa i to, slik at noen går tur og resten vil være ute i barnehagen.

Skiftetøy

Alle bør ha minst ett ekstra sett med klær i barnehagen. Det gjelder også votter, lue og ullsokker. Barna bør til en hver tid  ha klær som passer i størrelse og for årstidene og vær. Husk å merke alt tøy! Bleier, salve, solkrem og våtservietter må medbringes av foreldre / foresatte.

Sykdom

Ved sykdom skal barna holdes hjemme. Barnets allmenntilstand skal være så bra at barnet har utbytte av å være i barnehagen. Vi forholder oss til retningslinjene fra folkehelseinstituttet for barn og sykdom. Barna skal også holdes hjemme dersom det er fare for å smitte andre.

+ Trafikklysmodell for barnehagen

Grønt nivå:

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene og normal renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemmer).
 • Vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdag.

Gult nivå:

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemmer)
 • Hele avdelingen regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store ansamlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Rødt nivå:

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemmer)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

Søknadsfrist for barnehageopptak

Hovedopptaket for årets barnehageopptak har søknadsfrist 1. mars 2023.

Søk plass