Barn som leker i barnehage, Lykkeliten barnehage logo

Velkommen til Lykkeliten naturbarnehage hvor små og store trives, uansett utfordringer i livet!

Søk plass hos oss

Vi er små men gode!

I Lykkeliten naturbarnehage ønsker og jobber vi for at alle barn skal oppleve trygghet, omsorg, engasjement, tilhørighet og anerkjennelse.

Vi er mye ute og knytter forskjellige temaer til årstidene og aktiviteter. Hver dag preges av lek og læring i sosialt samspill, der de voksne griper fatt i og ivaretar det barna er opptatt av.

– "I dag har jeg bare lekt!"

For at lek skal kunne oppstå må det visse forutsetninger til; som trygghet og kjærlighet.

Gjennom leken får barnet en unik mulighet til utfoldelse i forhold til de forutsetningene de har. Utsagnet “vi har bare lekt i dag” en ren underdrivelse – den inneholder uvurderlig kunnskap og trening om og om igjen.

I Lykkeliten naturbarnehage legger vi til rette for at lek og læring går hånd i hånd, under de voksnes veiledning, trygghet og kompetanse.

Byggeklosser i Bjerketun barnehage i Nannestad.

Gjennom lek lærer vi å: vente på tur, utvikle skaperglede og fantasi, bruke mattebegreper, lære nye ord og uttrykk, håndtere konflikter, uttrykke egne behov, oppleve mestringsglede, øve på fin- og grovmotorikk, ta initiativ og ta hensyn til hverandre.